• Kies een lettergrootte:
  • A
  • A
  • A

Brugzorg

Het project “Brugzorg” zoekt naar nieuwe, alternatieve en ondersteunende zorgvormen voor kwetsbare ouderen vanaf 60 jaar, met het doel hen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Ieder persoon vanaf 60 jaar voor wie thuis wonen en thuis leven niet meer van een leien dakje loopt, kan beroep doen op deze hulpverlening. Het schept ruimte voor oplossingen die kwetsbare ouderen in staat moet stellen om thuis te blijven wonen, vroeger uit een ziekenhuis ontslagen te worden of een rusthuisopname te vermijden.

De zorg kan bestaan uit:

- inzet van (extra) verpleegkundige hulp
- nachtzorg aan huis
- gezinshulp of poetshulp
- advies van een ergotherapeut over woonaanpassingen en gebruik van hulpmiddelen
- psychosociale ondersteuning en begeleiding
- verblijf in een dagverzorgingscentrum of een centrum voor kortverblijf

Werkingsgebied: Assenede, Boekhoute, Bassevelde, Oosteeklo, Zelzate, Kaprijke, Lembeke, Ertvelde.

Brugzorg is een samenwerking tussen:

- Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen
- Familiehulp Interregio 2
- Familiezorg Oost-Vlaanderen
- CM Midden-Vlaanderen - Ziekenzorg
- WZC Sint-Bernardus Bassevelde
- WZC Sint-Jozef Assenede

Voor informatie over dit zorgaanbod kunt u terecht bij de sociale dienst van het WZC Sint-Bernardus, Assenedestraat 18 te 9968 Bassevelde.