WZC Sint-Bernardus

Visie op medewerkerszorg

Binnen het WZC bestaat een netwerk van relaties, waarbij velen betrokken zijn: bewoners en hun familie, medewerkers en vrijwilligers, bezoekers en allen die instaan voor de materiële omkadering. Relaties moeten opgebouwd worden. Zij vragen zorg, tijd en creativiteit. Binnen het netwerk van relaties binnen het WZC hebben medewerkers een sleutelrol. Hun manier van aanwezig zijn is bepalend voor het woon en zorgklimaat. Vier waarden zijn belangrijk in onze omgang met anderen:

  • Respectvol zijn.
  • Betrouwbaar zijn
  • Inlevend zijn
  • Collegiaal zijn

Het WZC engageert zich om een dynamisch werkklimaat te bieden waarin alle medewerkers:

  • op een kwaliteitsvolle en geïnspireerde wijze leiding krijgen met voldoende aandacht voor spirituele en emotionele ondersteuning.
  • hun verantwoordelijkheden en bevoegdheden duidelijk kennen
  • vereiste inscholing, vorming, opleiding en bijscholing krijgen.
  • betrokken worden binnen de ontwikkelingen van de organisatie.
  • kunnen rekenen op een goede afstemming werk/privé.

Bekijk verder onze website en ontdek onze mogelijkheden.
Wenst u meer informatie? Neem dan gerust vrijblijvend contact op