WZC Sint-Bernardus

Visie op wonen en zorg

De hieronder beschreven woon- en zorgvisie vormt de krachtlijnen voor een kwaliteitsvol(le) wonen en zorg waarin het existentieel welzijn van de bewoners het uiteindelijk doel is.
   
Menswaardige zorg
Menselijke waardigheid betekent dat de bewoner eerst als mens benaderd wordt, dan pas als zorgvrager. Het uitgangspunt is hierbij het unieke en het waardevolle van elke menselijk leven. De eigenwaarde van elke bewoner is voor ons het fundament. Ons wonen en zorg is erop gericht om de eigenwaarde van elke bewoner in stand te houden in welke situatie op fysisch, sociaal, psychisch en spiritueel vlak hij zich ook bevindt. Het behoud van eigenwaarde, zelfrespect en het gevoel steeds een betekenis te hebben is de basis van kwaliteit van leven.

Holistische zorg
We zullen in ons woon- en zorgaanbod borg staan voor een totaalzorg van de bewoner waarin de fysische, psychische, sociale en spirituele zorg samengaan. We zullen hierin steeds naar de meest mens mogelijke zorg streven.

Emancipatorische zorg
We benaderen de persoon als een volwaardige partner, zodat we blijvend de aandacht hebben in onze begeleiding voor persoonlijke ontmoeting en solidariteit met andere bewoners. Daarnaast is er mogelijkheid voor de bewoners tot het opbouwen van wederkerigheid in de relatie met de zorgverleners. De bewoner en de zorgverlener kunnen voor elkaar aandachtig bezorgd zijn, in een sfeer van hartelijkheid, beschikbaarheid en nabijheid. Op die manier kunnen we samen zorgzaam op pad gaan, werkend aan een cultuur van ontmoeting. Bewoner en familie zullen we hierbij dan ook optimaal laten participeren in de keuzes die gemaakt worden binnen de woon- en zorgvorm. In onze begeleiding blijft ook ontplooiing en groei op elk levensdomein van de bewoner met respect voor het levensverhaal de basis.

Bekijk verder onze website en ontdek onze mogelijkheden.
Wenst u meer informatie? Neem dan gerust vrijblijvend contact op