WZC Sint-Bernardus

Opdrachtsverklaring

Het Woonzorgcentrum Sint-Bernardus engageert zich vanuit een evangelische bewogenheid en in de geest van Sint-Bernardus, om aan zorgbehoevende ouderen een aangepast(e), gedifferentieerd(e) en kwaliteitsvol(le) aanbod van wonen en zorg aan te bieden binnen een mooie en landelijke omgeving.

Het centrum is ingebed in een woonzorgsite die enerzijds aangepaste wonen en zorg biedt aan diverse zorgvragers (ouderen, personen met een beperking, financiële zwakkeren, ...) en anderzijds diensten verleent aan bewoners in de buurt (sociaal restaurant, ontmoeting, ...) en de nabijgelegen kleuter- en basischool (restaurant, activiteiten, ...)

Het aanbod van wonen, zorg en dienstverlening op de site realiseert zich via een structureel samenwerkingsverband met diverse zorg- en onderwijspartners. (intersectorale en intergenerationele samenwerking).

Onze zorg wordt gekenmerkt door een aandacht voor de gehele mens en door een diep respect voor de eigenwaarde en de levensovertuiging van elke oudere die op ons beroep doet. We streven naar een woon- en zorgklimaat waarin huiselijkheid, kleinschaligheid en privacy primeren.

Deze opdracht willen we realiseren binnen een dynamisch werkklimaat, met gemotiveerde medewerkers en aan financieel haalbare voorwaarden.

Bekijk verder onze website en ontdek onze mogelijkheden.
Wenst u meer informatie? Neem dan gerust vrijblijvend contact op